ว่าด้วยเรื่องหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

Standard

หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูและผู้บริหาร และการอบรม ถูกยกเลิกไปเมื่อ 19 สิงหาคม 2553
แต่หากหน่วยงานระดับกรมที่มีครูในสังกัดสามารถทำโครงการพัฒนาครูด้วยการเรียน ป.บัณฑิตนี้ สามารถทำได้
โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 กรมทำการสำรวจรายชื่อครูในสังกัดที่ยังไม่มี โดยทำหนังสือไปถึงเขต
2 เขตทำหนังสือถึงโรงเรียน เพื่อสำรวจรายชื่อต่อ
3 โรงเรียนส่งรายชื่อครูต่อเขต
4 เขตส่งรายชื่อต่อมายังกรม
5 กรมตั้งโครงการพัฒนาครูด้วยการเรียน ป.บัณฑิตขึ้น พร้อมแนบรายชื่อที่สำรวจนั้น
6 กรมส่งโครงการมายังคุรุสภา เพื่อขอรับรอง
7 คุรุสภา พิจารณา เพื่อรับรอง
8 กรมรับโครงการที่รับรองนั้น ไปทำ MOU กับมหาวิทยาลัย เพื่อขอให้เปิดหลักสูตรนี้แก่ครูที่มีรายชื่อ
9 มหาวิทยาลัยที่ทำ MOU กับกรม ส่งหลักสูตรนี้มาขอให้คุรุสภารับรอง
10 คุรุสภา พิจารณา เพื่อรับรอง
11 มหาวิทยาลัย รับหลักสูตรที่รับรองนั้น ไปรับสมัครครูตามที่มีรายชื่อกับกรมที่ทำ MOU ต่อไป

หมายเหตุ จะเห็นได้ว่า คุรุสภา ทำหน้าที่แค่ “พิจารณาเพื่อรับรอง” ไม่ใช่ผู้สร้างโครงการนะคะ แต่คุรุสภาทำได้อีกทางคือ มีหนังสือไปชี้แจงกระตุ้นให้กรมเห็น ซึ่งคุรุสภาได้ทำส่งไปทุกกรมแล้ว

หมายเหตุ 2 เมื่อกรมทำโครงการ ระบุ ปีการศึกษาใด ก็จะได้เฉพาะปีนั้นๆ

หมายเหตุ 3 มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาได้จำนวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับจำนวนอาจารย์นิเทศก์ ในอัตราส่วน 1:10 ดังนั้น วอนมหาวิทยาลัย กรุณาให้ข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงต่อจำนวนผู้เรียนนะคะ

หมายเหตุ 4 ครู จะเรียนกับมหาวิทยาลัยใดได้นั้น ขึ้นอยู่กับ กรมต้นสังกัดของครู ทำ MOU กับ มหาวิทยาลัยใด

หมายเหตุ 5 ครูที่จะเรียนได้ ต้องมีหนังสือตอบรับการขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่ก่อนแล้ว

หมายเหตุ 6 สถานที่เรียน เรียนได้ เฉพาะ ในที่ตั้งเท่านั้น (ในที่ตั้ง คือ มหาวิทยาลัยแห่งนั้น ตั้งอยู่ ณ ที่แห่งใด ก็คือ ที่นั่น เช่น มรภ.สุรินทร์ ก็ต้องอยู่ที่ จ.สุรินทร์ , มรภ.บ้านสมเด็จ ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพ ก็ต้องเรียนที่กรุงเทพ เช่นนี้เป็นต้น)

///คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จึงไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ ว่าจะเปิดสอนอีกเมื่อไร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร ตามเหตุที่ได้แจ้งแล้วด้านบน แต่หากมีการเปิดสอน ให้คำมั่นว่า จะบริการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางคุรุสภาด้วยความเต็มใจเป็นที่สุดคะ ^^///

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s