เอกสารต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

Standard

ผู้ประสงค์ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถดาวน์โหลดเอกสาร กรอกข้อมูล ให้เรียบร้อย นำส่งเอกสารได้ที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อดำเนินการต่อไป

หลักฐานการขอต่อ

คส 02.30 แบบฟอร์มขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้บริหารการศึกษา

คส.02  แบบคำขอต่ออายุทุกประเภท

คส.02.1 แบบฟอร์มขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครู

คส.02.2 แบบฟอร์มขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา

คส.02.40 แบบฟอร์มขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาศึกษานิเทศก์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s