เอกสารขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

Standard

ผู้มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร และกรอกข้อมูล ให้เรียบร้อย โดยสามารถส่งเอกสารได้ที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
จังหวัดุบลราชธานี โทร 045 870 050

คส.01.30 ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

คส.01.20 ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพสถานศึกษา

คส01-10 ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู

คส.01.40 ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s