ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Standard

เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตาม ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และเพื่อเป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์
แก่สังคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ดังนี้
ประกาศครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s