ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

Standard

เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตาม ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การคัดสรรผลงาน”หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับบริบทสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงประกาศรายชื่อ
สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ดังนี้
ประกาศOSOI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s