ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖

Standard

เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตาม ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วไป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖ ดังนี้ ประกาศคุรุสดุดี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s